Okulsis Nedir?

Okulsis.net web tabanlı okul yönetim sistemi, Okul yönetiminde ihtiyaç duyulan Modülleri ile okulunuza değer katar.

Okulsis.net web tabanlı yapısı ile içerdiği bilgileri, okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrenci arasında güvenle paylaşılmasına imkan verir.

Okulsis.net okulların kendi sunucularına yüklenebileceği gibi istenirse Bilsa sunucularında da kullanılabilir.

Okulsis.net çok okulu destekleyen yapısı ile aynı kurum altındaki okulların yönetimine ve okullar arası kıyaslamalarına imkan verir.

Avantajları Nelerdir?

Hız: Bilsa Okulsis.Net ile okulunuzun bilgisine çok hızlı ulaşabilir, ilk ve ortaöğretimdeki değişen yönetmeliklere göre anında güncelleme yapabilir, kolay kullanımlı ekranları sayesinde işlerinizi daha kısa sürede bitirebilir ve eğitime daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Nakit: Bilsa Okulsis.Net'i okulunuzdaki mevcut bilgisayar ve telefon uygulamalarından kullanabileceğiniz gibi, internete erişimi olan herhangi bir bilgisayardan da kullanabilirsiniz. Böylelikle okulunuzdaki iş yükü ve bilgisayar sistemlerine harcadığınız masrafları azaltarak, eğitim ve öğretim standratlarınızın arttırılmasına daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Başarı: Bilsa Okulsis.Net ile okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve velilerin birbirleri ile iş birliği sağlayarak öğrenci performansının sürekli izlenebileceği bir ortam yaratabilir, okulunuzdaki başarı seviyesinin artışına katkı sağlayabilirsiniz.

Güvenlik: Bilsa Okulsis.Net'te uygulanmış güvenlik standartları, veri tabanı yönetim sistemi Microsoft SQL Server ve kurulum ile birlikte gelen güvenlik duvarı yazılımı ile okulunuza ait bilgilerinizin güvenliği sağlayabilir ve erişim performansınızı arttırabilirsiniz.

İstatistik: Bilsa Okulsis.Net ile okulunuzdaki bilgilerin istatistiksel analizlerini yapabilir, elde edilen sonuçları yetkileri dahilinde okul yöneticilerine, öğretmene, öğrenciye ve veliye sunabilir, karar destek aşamasında yardımcı bilgileri oluşturabilirsiniz.

İletişim:  Bilsa Okulsis.Net ile okul içi ve okul dışı iletişiminizi pratikleştirebilir, cep mesaj sistemi ile anında velilere ulaşabilir, İnternet üzerinden ilgili kişilere mesaj bırakabilir ve okul duyurularınıza yayınlayabilirsiniz.

Modüllerimiz

PERSONEL BİLGİLERİ

Personel modülünü kullanarak öğretmen bilgilerini, iletişim bilgilerini ve ders programlarını tutabilirsiniz. Personellere SMS, E-posta ve Mobil Bildirim gönderebilirsiniz. Personeller ile ilgili detaylı raporlar alabilirsiniz.

ADAY ÖĞRENCİ KAYIT

Okula kayıt olacak aday öğrencilerin okula kabul edilebilmesi için okul web sayfası üzerinden veya okula gelerek başvurusu ile oluşan aday öğrencilerin kaydı ve okula kesin kayıtlarının yapılabilmesi için ilgili rehber öğretmen görüşmesi, düzey belirleme sınavı, muhasebe onayı ve değişik kriterlere göre sıralama işlemleri gibi bütün aday kayıt sürecini takip edebileceğiniz modüldür.

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Öğrenci ve veli, yakın bilgilerini detaylı olarak kaydedebilir, not ve devamsızlık işlemleri ile okul, şube, ders ve öğrenci istatistiklerini alabilirisiniz.

ÖN MUHASEBE

Öğrencilerin, Eğitim, yemek ve servis sözleşmelerini yapabilir, ödemelerinin takip edilebilir, fatura, makbuz ve senet basımlarını yapabilirsiniz. Ödeme listeleri, borcu olanlar, olmayanlar listesi, ödeme türlerine göre yapılan ödeme listesi, öğrenci cari durum raporu, yönetici raporu gibi birçok rapor ve listeyi alabilirsiniz.

DEVAMSIZLIK

Devamsızlık modülünü kullanarak sınıf bazında, öğrenci bazında, gün bazında devamsızlık girişleri yapabilirsiniz. Öğretmenler, akıllı cihazlardan ders saatinde devamsızlık girebilirler. İdareciler devamsızlıkları rahatlıkla takip edebilirler. Detaylı istatistiklere ve listelere ulaşabilirsiniz.

NOT İŞLEMLERİ

Not İşlemleri modülünü kullanarak, ders puanlarını; sınıf, ders, öğrenci bazında girişleri yapabilirsiniz. Detaylı istatistiklere ve listelere ulaşabilirsiniz.

ÖDEV

Ödev takip sistemi ile öğretmenleriniz, sınıflarındaki tüm öğrencilere veya seçtikleri öğrencilere ödev atayabilir, ödevle ilgili resim, video dosya yükleyebilir, ödev okundu bilgisi alabilirler. Öğrencileriniz de öğretmenleri tarafından kendilerine gönderilen ödevleri görüp, sistem üzerinden yaparak tekrar öğretmenlerine gönderebilir, öğretmenlerinin ödevle ilgili değerlendirmelerini görebilirler. Okul yönetimi öğretmenlerin verdiği tüm ödev bilgilerine ulaşabilir, hangi öğretmen tarafından verildiğini, kaç öğrenci tarafından okunup teslim edildiğini, kimlerin ödev teslimi yapmadığını görebilir, ödev içeriklerine ulaşabilir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Yapılan çoktan seçmeli ve yazılı sınavları zamanında değerlendirip eksiklikleri tespit ederek alınacak önlemlere yardımcı olur. İl, İlçe, eğitim bölgesi, kurum, sınıf ve öğrenci bazında sonuç belgeleri, mukayeseli listeler, sıralama listeleri, net listeleri, başarı karneleri, başarı grafikleri, standarda ulaştırmayan konu listeleri, konu, madde ve kazanım analizleri alınabilir.

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI(UZEP) VE DERS İÇERİKLERİ

Online ders işlemeye yardımcı olur. Öğrencilerin faydalanacağı ders içeriklerinin programa yüklenip öğrencilere paylaşıldığı modüldür. Akıllı tahta kullanılarak anlatılan dersler kaydedilip programa yüklenebilir ve öğrencilere ders tekrarı imkanı sağlanmış olur. Ayrıca derslerle ilgili her türlü içeriği (e-kitap, video, ses, içerik kısa yol linki ve dokümanlar yüklenip öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz.)

ETÜT

Öğrencilerin ders, konu eksikliklerinin giderilmesi amacıyla süreç değerlendirilmesi sonucu otomatik oluşan etüt liseleri alınacağı gibi ayrıca etüt açılışları yapılabilir. Öğretmen ve etüt yeri planlamaları yapılabilir. Öğrenci etüt talepleri alınabilir. Etüt öğrenci kayıtları yapılabilir, etüt devamsızlıkları takip edilebilir ve listeleri alınabilir.

PDR SERVİSİ

Rehberlik servisinde yapılan görüşmeleri kayıt edebilir, görüşme istatistiklerini alabilir, öğrencilerin rehberlik servisine sevk ve takip işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca öğrencilerinize çeşitli rehberlik anket ve testleri uygulayabilir, değerlendirme sonuçlarını alabilirsiniz.

KÜTÜPHANE

Okuldaki kitap, dergi, ansiklopedi gibi yayınları kayıt edebilir, ödünç kitap verme işlemlerini yapabilir, internet üzerinden yayın arama ve yayın rezervasyonu yapma gibi işlemlerini uygulayabilirsiniz.

SAĞLIK

Öğrenci ve öğretmenlerinizin sağlık bilgilerini kayıt ve takip edilebilir, revir iş ve işlemlerini yapabilir, revir defteri öğrenci sağlık formu gibi listeleri alabilirsiniz.

VELİ GÖRÜŞME RANDEVULARI

Okul yönetimi tarafından belirlenen saatlerde verilen program üzerinden randevu alarak öğretmenlerle yapacakları görüşmeler planlanabilir.

SINAV İZLEME

Karar Destek Sistemi, izleme sonucunda değişik kaynaklardan topladığı bilgileri düzenler, bu bilgileri analiz eder ve değerlendirme sonuçlarını eğitimcilere sunar. İzleme Modülü öğrencinin kaydından mezuniyetine kadar geçen zaman içindeki başarı seviyesini ve gelişimini izlemeye alarak değerlendirmeyi sağlar. Eğitimcilerimizin elinde bulunan sınav sonuçlarını tek bir bakış açısına göre değil, farklı bakış açılarından değerlendirmesine imkan veren analiz teknikleri ile “kim, ne zaman, neden, ne durumda, eğer şu olursa” gibi soruların ve kıyaslamaların yanıtı da verir.

KANTİN

Okul bünyesinde bulunan, kantin, yemekhane kırtasiye vb. satış noktalarından öğrenciler akıllı kartları ile faydalanabilir, veliler çocuklarının okulda yaptıkları alışverişleri görebilir ve kısıtlayabilirler. Ayrıca akıllı kartlar ile okul giriş çıkışlarında ve servis araçlarında da kullanılarak öğrencilerin okula ne zaman gelip gittikleri ilgili bilgiye ulaşabilirler.

DAVRANIŞ DURUM TAKİBİ

Okul içerisinde öğrencilerin olumlu ve olumsuz davranış tipleri ve puan değerleri tanımlanır. Öğretmenler, öğrencilerin davranışlarına göre puan düşüşü ve artırımı yapabilir. Öğrenci ve veliler öğretmenlerinin davranış değerlendirmelerini görebilirler. Okul içerisindeki olumlu ve olumsuz davranışların okul, sınıf ve öğrenci bazında listeleri alınabilir. Problemler tespit edilir ve çözümler daha kolay yapılır.

SERVİS TAKİBİ

Öğrencilerinizin bineceği servis araçlarının tanımlamalarını yapabilir, araç takip sistemi olan araçları sistem üzerinden online izleyebilirsiniz. Aracın güzergahı, hızı, bulunduğu yerle ilgili bilgilere siz ve velileriniz ulaşabilirler.

SİSTEM İÇİ MESAJLAŞMA

Sistem içinde mesajlaşabilir, dosya gönderimi yapabilirsiniz.

SMS, EPOSTA VE MOBİL BİLDİRİM

Personellere, velilere ve öğrencilere özel mesajlar gönderebilirsiniz. Öğrencilerin sınav sonuçlarını, ödev bilgilerini, etüt bilgilerini, devamsızlık bilgilerini velilere gönderebilirsiniz.

İLETİŞİM